logo
symbols
Onderhouden

Zoals de meeste mensen weten is het vanaf 2010 verplicht om naast stookolieketels ook gasketels te onderhouden. Bij mazout- of stookolieketels moet dit elk jaar, bij gas is dit om de twee jaar.


Ook is het vanaf 2010 verplicht om een verwarmingsaudit te laten doen op installaties die ouder zijn dan 15 jaar. Wij beschikken over de nodige certificaten om deze onderhouden of verwarmingsaudit te mogen doen.


Een onderhoud van de cv ketel houdt in dat de ketel en brander wordt gereinigd en alles wordt nagekeken zoals expansievat, condenssifon, regeling, … .


Het toestel wordt uitgemeten met een ‘rookgasanalyser’ zodat we het verbrandingsrendement kunnen aflezen. U ontvangt een reinigings- en onderhoudsattest waarop de meetwaardes en het verbrandingsrendement vermeld staan.